top of page
עולם החינוך עובר בשנים האחרונות תהליך מואץ של מעבר ל׳קוד פתוח׳. הבנה שהשלם גדול מסך חלקיו ושמתוך למידת עמיתים ושיתוף תכנים הרווח של הפרט גדל. 

במאה ורבע אנו מציעות תוכניות ליווי עירוניות לרשויות לבניית קהילות מנהלים, מורים ותלמידים וליצירת שפה חינוכית עירונית אחידה המבוססת על חדשנות.

 
עיצוב ללא שם.png
מאה ורבע מאפס -
ליווי הקמת בתי ספר חדשניים

לאור צורך שעלה מן השטח אנו מציעות ליווי הוליסטי להקמת בתי ספר חדשים המושתתים על פדגוגיה חדשנית - החל משלב תכנון המבנה ועד ליווי פדגוגי של צוות המורים.

הליווי יתקיים במסגרת תוכנית מקיפה של מס׳ שנים להגדרת החלום והחזון ודרכם עבודה מול משרד אדריכלי ליצירת מעטפת תכנונית מיטבית עבור חדשנות חינוכית. במקביל לציר התכנוני-לוגיסטי יתקיים שיח מתמיד עם הנהלת בית הספר העתידי בתחומים הפדגוגיים. 

חלק ב׳ של תוכנית הליווי הינו הכנת צוותי ההוראה לפדגוגיה חדשנית מוטת עתיד ומבוססת מיומנויות. 

עיצוב ללא שם.png
מאה ורבע בעיר -
ליווי והקמה של קהילות עירוניות

הקמת קהילות עירוניות בהתאם לצרכי  וחזון הרשות - קהילות מנהלים, מורים ותלמידים.

במסגרת ליווי הקהילות יתקיימו מפגשים קבועים של למידת עמיתים, שיתוף והצמחה של שפה עירונית חינוכית אחידה. 

במסגרת הקהילות נכיר מושגים מעולם החינוך המתחדש כולל למידה באמצעות AI, והוראה בעולם עתיד ידע. בקהילות המנהלים נעסוק בכלים ליצירת שינויים פדגוגיים ברי קיימא - בניית שינוי דרך מורים מובילים, גיוס של צוותי הוראה מובילים והפשרה של התנגדויות. כמו כן נעסוק ביצירת חזון בית ספרי הוליסטי - ויצירת מסגרת ה׳סיפור׳ הבית ספרי והייחודיות של בית ספר. 

bottom of page