top of page
חולמים על שינוי פדגוגי  בבית הספר שלכם?
מרגישים שהשתלמות בית ספרית פשוט לא מספיקה לשינוי סדירויות? שהמורים שלכם צריכים הדרכה פרקטית על בסיס מפגשים קבועים?
רוצים למצוא את הסיפור הייחודי לבית הספר שלכם ולגבש סביבו שפה בית ספרית אחידה שמובילה לשינוי?

תוכנית הליווי השנתית שלנו נתפרה בדיוק עבורכם!
עיצוב ללא שם.png
מאה ורבע אתכם -
תוכנית ליווי שנתית לבתי ספר

תכנית הדגל שלנו, ממנה הכל התחיל.

במסגרת התכנית אנחנו מגיעות לבית הספר שלכם לתהליך ארוך טווח, שיוצר שפה בית ספרית ייחודית המותאמת לאקלים בית הספר ו׳לסיפור׳ שלכם. תהליך ההתערבות מספק לחדר המורים שלכם כלים להוראה מתקדמת, רלוונטית למאה הזו. 

התהליך הינו שנתי וכולל שלושה שלבים: הוא מתחיל בפגישות עם צוות ההנהלה ובחירת תהליך ראשי לפני ששנת הלימודים מתחילה. חלקו השני של התהליך עובר לפיתוח מקצועי של המורים בבית הספר שכולל לימוד מעמיק של המודל ושיטות הוראה בינ״ל מתקדמות התומכות בהוראת מיומנויות. חלקו האחרון של תהליך הליווי הוא הdoing בו אנו מלוות את הטמעת התהליכים עם צוות במורים במפגשים סדירים לאורך השנה ( 15 ימי ליווי של יום לימודים מלא ופגישות עם צוותי ההוראה השונים).

תוכנית ההתערבות של מאה ורבע היא יסודית ואנו מלווים אתכם בליווי צמוד לאורך התהליך כולו. השילוב של שלושת השלבים האלה מביא צמיחה אמיתית ובר קיימא.

מאה ורבע - מי אנחנו.jpg
bottom of page