top of page
מודל מאה ורבע להוראה במאה ה-21 מכנס בתמונה ויזואלית פשוטה את האני מאמין שלנו. מתוך מחקר אקדמי מעמיק ומתוך הבנה והיכרות עם הכיתה הישראלית יצרנו את משולש הזהב הזה.
בראש המשולש, הערך החשוב ביותר, המורה כהאקר וכיזם חינוכי. משני צדדיו הוראה באמצעות מיומנויות. צלע ראשונה היא מיומנויות הלמידה  - רשימת ה4c's הנהוגה היום בעולם. הצלע השניה היא צלע הsel, המחזיקה בתוכה את עולם הלמידה הרגשית והחברתית. בשנים האחרונות מתגבשת הבנה שעל מנת ליצור תהליכי למידה מיטביים יש להתייחס לשני סוגי המיומנויות.

תהליכי הליווי והסדנאות של מאה ורבע מייצרים שפה בית ספרית משותפת סביב המודל. בסדנאות נלמד שיטות הוראה חדשניות מבוססות מיומנויות ודרכי הערכה. 
צילום מסך 2023-02-26 ב-21.36.53.png
bottom of page